บันทึกการทำ Home Studio ตามแบบฉบับคนทำงานที่บ้าน

จำเป็นต้องมี Home Studio มากแค่ไหน?

ขอบอกไว้ก่อนเลยว่า Home Studio นั้นไม่ได้จำเป็นสำหรับทุกคน ขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรที่จำเป็นต้องมี Home Studio ซะมากกว่า หรืออยากจะมีตามประสาคนชอบเล่น Gadget ก็ได้ไม่ว่ากัน อย่างกรณีของผมก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากความอยากได้ของตัวเองนี่แหละ (ซึ่งเป็นความรู้สึกว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามีก็ดีเหมือนกันนะ 😆)

อย่างกรณีของผมคือจัด Online Event สำหรับการพัฒนาแอปแอนดรอยด์เป็นประจำอยู่แล้ว

ต้องใช้งบเยอะแค่ไหน?

งบสำหรับ Home Studio นั้นแปรผันตามคุณภาพและจำนวนของอุปกรณ์ ดังนั้นจึงไม่มีงบตายตัว แต่สำหรับงบเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท

ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง?

อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการสร้าง Home Studio จะแบ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญกับอุปกรณ์เสริม ซึ่งแน่นอนว่าไมโครโฟน (Microphone), หูฟัง (Headphone) และกล้อง (Camera) จะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จำเป็นต้องมีนั่นเอง และนอกเหนือจากนั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่จะมีหรือไม่มีก็ได้

Microphone

ถึงแม้ว่าการใช้ไมโครโฟนจากคอมนั้นเพียงพออยู่แล้ว แต่การซื้อไมโครโฟนแยกจะให้คุณภาพเสียงที่ดีมากขึ้น และสามารถติดตั้งให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถรับเสียงจากเราได้ง่ายกว่า

Microphone Accessory

สำหรับอุปกรณ์เสริมของไมโครโฟนจะเป็นของ External Microphone เท่านั้น ซึ่งจะประกอบไปด้วย Arm Stand, Shock Mount และ Pop Filter

Arm Desk Stand

แขนจับไมโครโฟนแบบยึดโต๊ะจะช่วยให้เราสามารถปรับระดับของไมโครโฟนได้ตามใจชอบ ส่วน Tripod Desk Stand ที่แถมมากับไมโครโฟนบางตัวจะทำได้แค่วางบนโต๊ะเท่านั้น

ตัวที่ผมใช้อยู่ราคาประมาณ 300–450 บาท

Pop Filter

แผ่นช่วยกันเสียงลมที่เกิดจากการพูด (เช่น คำว่า “พบเพื่อนเพื่อพักผ่อน”) หรือลมหายใจ ซึ่งจะช่วยป้องกันเสียงเหล่านี้เข้าไปในไมโครโฟน ซึ่งเป็นของที่มีประโยชน์มาก ๆ สำหรับ External Microphone

ตอนซื้อดูไม่ออก รู้ตัวอีกทีก็ตอนจะใช้งานจริงนี่แหละ

Shock Mount

อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันเสียงติดเข้าไปในไมโครโฟน ซึ่งการใช้งานทั่วไปไม่จำเป็นต้องมี Shock Mount ก็ได้ เพราะแรงสั่นสะเทือนที่ว่าคือระดับห้องซ้อมดนตรีที่เสียงเครื่องเล่นดนตรีสามารถทำให้พื้นของไมโครโฟนเกิดการสั่นได้

ตัวที่ผมใช้อยู่จะเป็นแบบขันเกลียวที่ใช้ร่วมกับไมโครโฟนของผมได้พอดี

Headphone

การใช้หูฟังสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยว่าจะใช้เป็น Full Size, Earbuds หรือ In-ear เพราะจุดประสงค์หลักคือใช้เพื่อให้ได้ยินเสียงของคู่บทสนทนาได้ชัดเจน และป้องกันปัญหาเสียงจากคอมพิวเตอร์หรือลำโพงแยกที่อาจจะ Feedback กลับเข้าไมโครโฟนและทำให้เกิดเสียงไมค์หอนนั่นเอง

Camera

สำหรับกล้องที่จะใช้สำหรับ Home Studio นั้นมีหลายประเภท โดยขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน แต่ที่แน่ ๆ คือการลงทุนกับกล้องมากขึ้นก็จะได้ฟังก์ชันในการใช้งานที่สะดวกมากขึ้นด้วยเช่นกัน

Built-in Camera

สำหรับกล้องที่ติดมากับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่าง Laptop, iMac หรือ Macbook ก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน โดยมีเงื่อนไขว่ามุมกล้องควรอยู่พอดีหรือสูงกว่าระดับสายตา

Webcam

ถ้าคอมพิวเตอร์เป็นแบบตั้งโต๊ะและไม่มีกล้องในตัว หรืออยากได้ตัวเลือกที่ดีกว่านี้ แต่งบไม่สูงมากนัก ก็ขอแนะนำกล้องแบบ Webcam ที่สามารถติดตั้งที่ไหนก็ได้ เพราะช่วยให้เราจัดมุมภาพได้ง่ายกว่ากล้องที่ติดมากับคอมพิวเตอร์

Digital Camera, Mirrorless Camera หรือ DSLR Camera

สำหรับคนที่มีกล้องอย่าง Mirrorless Camera หรือ DSLR Camera อยู่แล้ว ก็สามารถนำมาใช้งานได้เช่นกัน ถือว่าเป็นการใช้ของที่มีอยู่ให้คุ้มค่าไปในตัวอีกด้วย

อยากได้แบบไหนก็ปรับจากในกล้องได้เลย เวลาใช้งานก็ปิด UI และเปิดโหมดวีดีโอทิ้งไว้
Icon made by Freepik from www.flaticon.com
Icon made by Freepik from www.flaticon.com
Dummy Battery ที่จะมีสายไฟต่อออกมาเป็น USB เพื่อจ่ายไฟเลี้ยงจากข้างนอก
ต้องขอบคุณ SKÅDIS จาก IKEA ที่ทำให้ติดแขนยึดกล้องในตำแหน่งที่ต้องการได้ง่าย

Lighting Accessory

ของผมเอา Monitor Hanging Light มาใช้เป็นแสงไฟสำหรับเพิ่มความสว่างบนใบหน้า

เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ Home Studio เพื่อใช้งานแล้ว

จะเห็นว่าการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว ก็เพียงพอต่อการใช้งานเหมือนกัน แต่การสร้าง Home Studio ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มคุณภาพทางภาพและเสียงของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้

--

--

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Akexorcist

Akexorcist

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.